Información a provedores

Se es un provedor de Ainé de bens ou servizos debes saber que, conforme os requirimentos do noso Sistema de Xestión de Calidade e Medio Ambiente en base as normas ISO 9001 e 14001 que temos implantado, avaliamos anualmente o voso desempeño en función do número de incidencias rexistradas o longo do período analizado, así como a importancia das mesmas.

Portada » Información a provedores