Máis de trescentas copias do espectáculo que os cómicos rodaron o pasado mes de xuño sairon esta semana dirixidas a todas as residencias da terceira idade do noso país, para que desfruten os maiores xunto coas e cos profesionais dos centros.