A peza de Martin McDonagh, dirixida por Cándido Pazó e na que tamén participa Marcos Pereiro, contará co actor ferrolán desde o próximo mércores, no papel do mariñeiro Babbyboby.