Tras dous números en papel, a revista Táboas tamén lanza a versión web: taboas.gal