Arquivos: Servizos

Comunicación

Documentamos e redactamos proxectos, presentacións e notas de prensa. Preparamos entrevistas e reportaxes a medida, e organizamos roldas de prensa, en contacto cos máis relevantes medios de comunicación do país.

Vídeo corporativo

Tan importante é que acontece como o que queda gravado do que acontece. O audiovisual ao servizo de marcas e empresas para difundir coa mellor das apariencias calquera tipo de evento en espectaculares reportaxes.

Produción de eventos

Organizamos todo tipo de eventos dun xeito integral, encargándonos da preparación do proxecto e do seu desenvolvemento, achegando os recursos necesarios de persoal, medios técnicos, decoración e loxística.

Produción cinematográfica

Contamos con equipos de produción específicos con experiencia en proxectos cinematográficos, capaces de xestionar todo o necesario para que cada profesional que intervén na preparación dun filme conte con todas as facilidades en cada momento.

Produción teatral

Encargámonos das tarefas de produción para diferentes proxectos teatrais, encargándonos dun xeito integral de todo o que ten que ver coa loxística, a construcción de decorados, o vestiario, o atrezzo e os medios técnicos que require sobre as taboas calquera espectáculo.